sorawat.com

ไขปริศนารูปถ่าย 3 ผู้ยิ่งใหญ่

พ่อท่านคล้าย  วัดสวนขัน

 • เกิด 27 มีนาคม 2417
 • 11 มกราคม พ.ศ. 2505 พ่อท่านคล้าย ได้มาในงานพิธีฉลองยศของขุนพันธ์
 • มรณภาพ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2513 รวมอายุ 96 ปี
 • เมื่อ....พ.ศ. 2505 มีอายุ 88 ปี

นพันธรักษ์ราชเดช

 • เกิด 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2446
 • ได้เลื่อยยศเป็นพลตำรวจตรี  พ.ศ. 2504
 • 11 มกราคม พ.ศ. 2505 งานพิธีฉลองยศของขุนพันธ์
 • เสียชีวิต  5 กรกฎาคม  พ.ศ. 2549 รวมอายุ 103 ปี
 • เมื่อ....พ.ศ. 2505 มีอายุ 44 ปี

อาจารย์นำ  วัดดอนศาลา

 • เกิด  สิงหาคม 2431
 • บวชครั้งแรก พ.ศ.2451 อายุ 20 ปี
 • บวชได้ 6 พรรษา (ลาสิกขาบท) พ.ศ. 2457 มีอายุ 26 ปี
 • มกราคม พ.ศ. 2505 อาจารย์นำ แก้วจันทร์ ได้มาที่บ้านขุนพันธ์ในงานพิธีฉลองยศของขุนพันธ์
 • บวชอีกครั้ง 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 จะมีอายุ 75 ปี
 • มรณภาพ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2519 รวมอายุ 88 ปี
 • เมื่อ....พ.ศ. 2505 มีอายุ 74 ปี

 

เหรียญหลวงพ่อโบ  พ.ศ. 2505 เริ่มสร้าง 5-7 มกราคม พ.ศ.  2505

 1. ทำเสร็จปลุกเสกที่วัดสุทัศน์ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์วัดสุทัศน์
 2. นำมาไว้บ้านขุนพันธ์ (อ้ายเขียว)
 3. พ่อท่านคล้ายปลุกเสกให้ เมื่องานพิธีฉลองยศของขุนพันธ์ มกราคม พ.ศ. 2505
 4. อาจารย์นำ ปลุกสกให้ที่บ้านขุนพันธ์
 5. ให้พระครูอมรสุตคุณ เจ้าอาวาสแจก

เมื่อ 14 – 17 พฤษภาคม พ.ศ.2505 (โดยพระครูใบฏีกาเจริญสุข  เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2505)

รูปถ่าย..ร่วมฉลองยศขุนพันธรักษ์ราชเดช บ้านอ้ายเขียว อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 11 มกราคม พ.ศ. 2505

 

ข้อมูล...ได้จากพี่เด็กดอยครับ…

ผมมีหน้าที่แค่ตรวจสอบและเรียบเรียงแล้วมานำเสนอเท่านั้น…..ขออนุญาตสรุปข้อมูลที่ได้มา

 1. รูปถ่ายนี้ ถ่ายที่บ้านอ้ายเขียว อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 11 มกราคม พ.ศ. 2505 ในงานร่วมฉลองยศพลตรีของขุนพันธรักษ์ราชเดช
 2. ท่านทั้ง3  เจอกันในการปลุกเสกเหรียญหลวงพ่อโบ  พ.ศ. 2505 เริ่มสร้าง 5-7 มกราคม พ.ศ.  2505
  • ทำเสร็จปลุกเสกที่วัดสุทัศน์ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์วัดสุทัศน์
  • นำมาไว้บ้านขุนพันธ์ (อ้ายเขียว)
  • พ่อท่านคล้ายปลุกเสกให้ เมื่องานพิธีฉลองยศของขุนพันธ์ มกราคม พ.ศ. 2505
  • อาจารย์นำ ปลุกเสกให้ที่บ้านขุนพันธ์
  • ให้พระครูอมรสุตคุณ เจ้าอาวาสแจก เมื่อ 14 – 17 พฤษภาคม พ.ศ.2505 (โดยพระครูใบฏีกาเจริญสุข  เมื่อ วันที่14 กันยายน พ.ศ. 2505)
 3. จากข้อ2.ข้างต้น ทั้ง 3 ท่านได้มาพบกันที่บ้านของขุนพันธ์ในงานฉลองยศตอนนั้น พ่อท่านคล้าย  วัดสวนขันมีอายุ 88 ปี(หน้าตาท่านยังไม่แก่มาก), ขุนพันธรักษ์ราชเดช มีอายุ 44 ปี(ปกติเราจะเห็นขุนพันธ์ใส่ชุดพราหมณ์ แต่งานนี้ใส่ชุดตำรวจเพราะรับยศตำรวจ), อาจารย์นำ  วัดดอนศาลา มีอายุ 74 ปี (ท่านบวชครั้งแรก ในปีพ.ศ.2451 อายุ 20 ปี ท่านบวชได้ 6 พรรษาจึงลาสิกขาบทในปีพ.ศ. 2457 เมื่ออายุ 26 ปี และได้บวชอีกครั้ง 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ซึ่งมีอายุ 75 ปี แสดงว่าปี2505 อ.นำยังเป็นฆราวาสอยู่ครับ...)

เมื่อลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดมารวมกันจึงขอสรุปว่ารูปถ่ายนี้ ถ่ายที่บ้านขุนพันธ์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2505 ในงานร่วมฉลองยศพลตรีของขุนพันธรักษ์ราชเดช…ครับผม...

ข้อมูลประกอบอื่นๆ หาอ่านได้ที่นี่ครับ
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=tumnakorn&topic=3119

 

Add comment


Security code
Refresh

You are here  : Home ไขปริศนารูปถ่าย 3 ผู้ยิ่งใหญ่